گرمایش تابشی لوله ای در گلخانه

گرمایش تابشی لوله ای در گلخانه

گرمایش تابشی لوله ای در گلخانه)گلخانه خیار، گلخانه گوجه ،گلخانه توت فرنگی ، گلخانه گل و

با توجه به بحران کم آبی و گسترش روز افزون احداث گلخانه و کشت گیاهان گلخانه( گلخانه خیار، گلخانه گوجه ،گلخانه توت فرنگی ، گلخانه گل و…)یکی از بحث های مهم و حیاتی در این زمینه گرمایش گلخانه( گلخانه خیار، گلخانه گوجه ،گلخانه توت فرنگی ، گلخانه گل و…) می باشد. زیرا بدلیل کمبود محصولات زراعی در نیمه دوم سال کشت گلخانه ای در فصول سرد سال متداول تر بوده و سود سرشاری نصیب گلخانه داران می کند. با توجه به اینکه سیستم های گرمایش تابشی(گرم کننده تابشی) دارای قابلیت اطمینان بالا در فصول سرد سال بوده و از لحاظ مصرف انرژی بهینه می باشند و همچنین گرمایش بستر گلخانه ( گلخانه خیار، گلخانه گوجه ،گلخانه توت فرنگی ، گلخانه گل و…)را به نحو احسن تامین می کنند، بهترین انتخاب برای گرمایش گلخانه ( گلخانه خیار، گلخانه گوجه ،گلخانه توت فرنگی ، گلخانه گل و…)می باشند.

سیستم های سنتی گلخانه که به روش همرفتی از قدیم الایام در گلخانه استفاده می شدند به دلیل مصرف بالای انرژی و نبود قابلیت اطمینان بالا در فصول سرد سال عملکرد راضی کننده ای نداشتند، لذا با توجه رویکرد دولت در زمینه اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف سوخت و ارائه طرح های تشویقی در این زمینه لازم بود که در هیترگرمایش گلخانه ( گلخانه خیار، گلخانه گوجه ،گلخانه توت فرنگی ، گلخانه گل و…)تغییراتی اعمال شود . از این رو سیستم های گرمایش تابشی که مبنای عملکرد آنها براساس تابش می باشد مورد توجه گلخانه داران قرار گرفت.

تجربه موفق استفاده از این هیتر که برای اولین بار توسط گرماسان در گلخانه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج بسیار قابل توجهی در زمینه کاهش مصرف انرژی و افزایش قابلیت اطمینان و راندمان تولید گلخانه ( گلخانه خیار، گلخانه گوجه ،گلخانه توت فرنگی ، گلخانه گل و…)به جای گذاشت، تردیدی در استفاده از سیستم های گرمایش تابشی( هیتر سقفی گازی )گرماسان در گرمایش گلخانه( گلخانه خیار، گلخانه گوجه ،گلخانه توت فرنگی ، گلخانه گل و…) باقی نگذاشت .

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code